Lorca Design materijali proizvode se u Belgiji . I u ovom segmentu poslovanja, Lorca Design se, proizvodeći materijale od organski gajenih lanova i konoplje, drži ustanovljenog koncepta o zalaganju za zdraviju okolinu.